Finansiering

Vi har möjlighet att hjälpa företag att hitta hållbara finansieringslösningar på både lång och kort sikt. Rätt finansiering är ofta av avgörande betydelse för en verksamhet. Utöver att ett brett kontaktnät med andra finansiärer har vi möjlighet att erbjuda finansiering inom vår företagsgrupp. Vi är ett helägt dotterbolag till FrontOffice Nordic AB (publ) som handlas på NGM Nordic MTF. FrontOffice har möjlighet att gå in med equity eller erbjuda lån för finansiering under rekonstruktionen, ackordslikvid och nytt rörelsekapital.