Företagsrekonstruktion

Vi räddar svenska företag - Johan Lund, Styrelseledamot & grundare

Vi räddar svenska företag - Johan Lund, Styrelseledamot & grundare

Rekonstruktion är en möjlighet att rädda företag som drabbas av tillfälliga betalningssvårigheter. Konkurs innebär att stora värden går om intet. En rekonstruktion syftar till att hitta lösningar för hur verksamheten ska kunna bedrivas vidare. Vi har genomfört över 100 rekonstruktioner och tillhör därmed de aktörer som arbetat med flest rekonstruktioner i Sverige. Över 65 procent av dessa företag har nått förbättrad lönsamhet och kunnat undvika konkurs. Branschsnittet i övrigt uppgår till ca 18 procent.

Rekonstruktion är en mycket effektiv väg framåt för att överkomma likviditetsproblem. Lönegaranti utgår under en tid till de anställda och det förbättrar tillfälligt kassaflödet. Alla skulder fryses under rekonstruktionen och det skapar tid för att ta företaget i en positiv riktning. Ackord med nedskrivning av skulder medför att balansräkningen ser betydligt starkare ut.

Vi arbetar direkt med företagets ledning och nyckelpersonal i omställningsarbetet. Våra rekonstruktioner genomförs i samråd med stora affärsjuridiska advokatbyråer. Vi bidrar med kunnande och erfarenhet inom företagande och finansiering samt juridisk expertis. Vi är specialister på att genomföra omställningar - det är vår kärnverksamhet. Kombinationen av kompetens innebär att förutsättningarna att lyckas med rekonstruktionen ökar markant utan ökade kostnader.

 

Affärsutveckling

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning som går att förstå och som gör skillnad. Vi har bred kunskap och erfarenhet inom företagande och entreprenörskap och hjälper företag att göra verklighet av sina affärsidéer. Vår erfarenhet av företagsrekonstruktioner och analys av företag förbättrar möjligheterna att förklara verksamheten för kreditgivare och investerare. 

Finansiering

Vi har möjlighet att hjälpa företag att hitta hållbara finansieringslösningar på både lång och kort sikt. Rätt finansiering är ofta av avgörande betydelse för en verksamhet. Utöver att ett brett kontaktnät med andra finansiärer har vi möjlighet att erbjuda finansiering inom vår företagsgrupp. Vi är ett helägt dotterbolag till FrontOffice Nordic AB (publ) som handlas på NGM Nordic MTF. FrontOffice har möjlighet att gå in med equity eller erbjuda lån för finansiering under rekonstruktionen, ackordslikvid och nytt rörelsekapital.